align="right"
Jako grupa skupiająca specyficznych ludzi, oraz pragnąca otworzyć się na nowe możliwości poszerzając przy tym swoją wiedzę, postanowiliśmy wyciągnąć rękę i otworzyć się na nowe doświadczenia.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z Nami, jesteśmy otwarci na:


-Wspólne ćwiczenia z grupami wzorującymi się na Wojsku / Policji
-Współpracę z firmami oferującymi szkolenia
-Współpracę z grupami o zbliżonym charakterze
-Współpracę na międzynarodowym poziomie
-Organizowanie wspólnych manewrów taktycznych

Cele Naszej Grupy to :


a)promocja Wojska oraz Policji
b)wymiana doświadczeń z grupami zajmującymi się rekonstrukcją pododdziałów specjalnych policji oraz wojska
c)poprawa sprawności fizycznej
d)organizowanie obozów / szkoleń z zakresu pomocy medycznej, taktyki zielonej,taktyki czarnej oraz alpinistyki miejskiej
e)prowadzenie szerokiej działalności informacyjno-uświadamiającej, ukierunkowanej na kształtowanie właściwych postaw ludzi w stosunku do mundurowych
f)nawiązywanie współpracy z zagranicznymi grupami o podobnych charakterze
g)nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami o podobnej tematyce
h)integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach
i)nawiązanie współpracy z MON oraz MSWiA


Licznik odwiedzin: site stats © 2008 SPAT Wrocław, design: Lento2.com